Koncert w Chorwacji [foto]

W dniu 28.05.2022 nasza orkiestra koncertowała w Chorwacji – „Małej Chorwacji” na Bagrach w Krakowie.

Podczas pierwszego dnia „Pikniku Chorwackiego” w Krakowie daliśmy prawie dwugodzinny koncert podczas odsłonięcia w alei gwiazd Gwiazdy Edwarda Slavoljuba Penkali – chorwackiego konstruktora mającego korzenie w Andrychowie.

Dziękujemy za zaroszenie panu Pawłowi Włodarczykowi Konsulowi Honorowemu Chorwacji oraz Burmistrzowi Andrychowa panu Tomaszowi Żakowi.

Zdjęcia Jarosław Skupień – dziękujemy

Impreza odbyła się na terenie Małej Chorwacji, znajdującej się we wschodniej części kompleksu parkowego Bagry Wielkie, uczestniczyli w niej m.in. Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce Tomislav Vidošević, Konsul Honorowy Chorwacji w Krakowie Paweł Włodarczyk, Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa Beata Sabatowicz, a także przedstawiciele licznych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw. Na zaproszenie Pana Konsula na Piknik Chorwacki przybyła również delegacja z Andrychowa na czele z Burmistrzem Tomaszem Żakiem.
Pośród wielu interesujących punktów wydarzenia, jak np. promocja poszczególnych regionów Chorwacji, pogadanki krajoznawcze, czy koncerty muzyki chorwackiej, pojawiło się również kilka akcentów związanych z Andrychowem. Głównym punktem Pikniku było uroczyste odsłonięcie w samo południe kolejnych gwiazd w Alei Gwiazd Chorwackich. W zamyśle twórców Aleja ma być formą upamiętnienia wybitnych postaci związanych z tym krajem i sposobem popularyzacji wiedzy na ich temat. W tym roku do grona wyróżnionych w ten sposób postaci postanowiono dołączyć 6 kolejnych nazwisk. Wśród nich, obok prezydenta Chorwacji Franjo Tuđmana, biskupa Ivana Štafileo, chemiczki Zlaty Bardl, pisarza i poety Julije Benešića oraz gen. Stanisława Maczka znalazł się wybitny wynalazca Eduard Slavoljub Penkala (1871-1922), którego ojciec pochodził z Andrychowa. Gwiazdę poświęconą konstruktorowi odsłonili Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak i Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Łukasz Pawlik.
https://radioandrychow.pl
Skip to content