Władze Stowarzyszenia

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

Zarząd:

  • Prezes Dawid Babik;
  • Wiceprezes Tomasz Gawęda;
  • Sekretarz Agnieszka Karcz;
  • Członek Dawid Walczak;

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący Wojciech Stanek;
  • Członek Piotr Zięba;
  • Członek Patryk Zięba;

Sąd Koleżeński:

  • Przewodniczący Piotr Tomiczek;
  • Członek Patryk Babik;
  • Członek Piotr Szczur;
Skip to content