Nasza Orkiestra z tytułem „Zasłużony dla Kultury Polskiej

Niedzielne popołudnie 29 stycznia 2023 r. przejdzie do historii jako niezwykle ważny dzień dla naszej orkiestry. Podczas ostatniego z cyklu świątecznych koncertów pt. „Grajmy Panu, Grajmy i śpiewajmy…” nasze stowarzyszenie zostało uhonorowane odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

W kolędowaniu towarzyszyła Nam Parafialna Grupa Muzyczna, działająca pod opieką Joanny Wądrzyk oraz Sławomira Piekarskiego. A pomysłodawcą wspólnego kolędowania był ks. kanonik Jan Figura.

W koncercie uczestniczyli wyjątkowi goście: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Pająk, Wicestarosta Powiatu Wadowickiego Beata Smolec, Wiceburmistrz Andrychowa Wojciech Polak oraz Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Leszek Ścibik oraz licznie zgromadzona publiczność.

Punktem kulminacyjnym było wręczenie przez senatora RP Andrzeje Pająka Senator w imieniu wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego Miejskiej Orkiestrze Dętej ANDROPOL Andrychów odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”!

Senator RP Andrzej Pająk, oprócz odznaki przekazał na ręce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta ANDROPOL Andrychów – Dawida Babika oraz dyrygenta Łukasza Zaborowskiego list gratulacyjny!

Oto jego treść:

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp
Tam ludzie dobre serca mają
Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi,
Ci nigdy nie śpiewają”

J.W. Goethe

Mam nadzieję, że niemiecki poeta Johann Wolfgang Goethe nie będzie na mnie zagniewany, jeśli zmieniając nieco sens słów przeniosę je na tych co pięknie grają i to od stu lat. Gdzie usłyszysz pięknie grające orkiestry tam się zatrzymaj. Tam ludzie dobre serca mają, bo tylko ludzie dobrzy mogą takie piękno dać innym. Gdzie Wasz początek, Wasze narodziny? Przychodzicie na świat zaledwie kilka lat po 123 latach ponurej nocy zaborów, kiedy Polska przeżywała bolesny upadek, a zaborcy systematycznie niszczyli polską kulturę, bezwzględnie likwidując przy tym wszelkie objawy patriotyzmu.

Dlatego w pierwszej kolejności pragnę oddać hołd tym, którzy tę orkiestrę założyli, tym którzy wtedy grali. W tych trudnych pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości podnosili ludzi na duchu, poprzez muzykę wlewali w serca nadzieję, pobudzali do patriotycznego czynu i wspierali odbudowę struktur wolnego państwa po przeszło stu latach niewoli. Dziękuję i wyrażam uznanie oraz szacunek dla całych zastępów muzyków, którzy przez ten stuletni okres czynili to co pierwsi muzycy tej orkiestry. Dawali słuchaczom wzniosłe przeżycia, muzykę, która nie degraduje, ale przenosi człowieka na niebiańskie polany i dodaje siły do zmagania się z życiem, uszlachetnia i pobudza człowieka swoim pięknem do czynienia dobra.

Niech ten jubileusz będzie czasem podziękowania dla Was za tą działalność, tak w rodzinnej gminie Andrychów, jak i poza jej granicami. Kto by potrafił zliczyć ile wydarzeń religijnych, strażackich, gminnych i regionalnych uświetniliście swoją obecnością w okresie Waszego istnienia, nadając im odpowiedni splendor i przepiękną oprawę muzyczną. Dzisiaj żyjąc w czasach, gdzie na piedestał wynosi się siłę, butę, arogancję, pieniądz, gdy ze środków przekazu wylewa się brzydota i chamstwo, z nauczania w szkołach usuwa się historię i bogactwo literatury ojczystej, a znakiem, który szczególnie pilnie trzeba usunąć z przestrzeni publicznej i serca człowieka jest KRZYŻ, palącą potrzebą jest karmić ludzi tym pięknem, które daje Wasza muzyka, pobudzać do działania i ofiarnego życia treściami, które zawierają Wasze utwory.

„Bo nie jest światło, by pod korcem stało,
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych,
Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało”

C.K. Norwid

Dziękuję z całego serca, że tą dewizę Cypriana Kamila Norwida realizowaliście przez sto lat. Wyrażając Wam szacunek i należną atencję, proszę o kolejny wiek tej szczególnej posługi wobec społeczeństwa i Polski, bo Wasza muzyka jest wyrazem naszej tożsamości oraz polskości. Niech nigdy nie zabraknie Wam sił i zapału do przekazywania tych życiodajnych treści i odżywczego pokarmu społeczeństwu i każdemu człowiekowi.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Pająk
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Więcej na temat tego wspaniałego wydarzenia można przeczytać TUTAJ

Skip to content