Historia orkiestry

Rys Historyczny
Powstanie orkiestry dętej w Andrychowie datuje się na lata 1922-1923, kiedy to przy Zakładach Bawełnianych Braci Czeczowiczka powstała Fabryczna Orkiestra Strażacka. Członkowie nowo powstałego zespołu grali początkowo w cywilnych ubraniach i na własnych instrumentach. A że grali dobrze, ówczesny właściciel zakładów zakupił mundury wzięte od strażaków i wprowadził etat kapelmistrza. Początkowo orkiestra liczyła od 13 do 15 członków.

Przez całe dwudziestolecie międzywojenne andrychowscy „dęciacy” uświetniali swoją grą najrozmaitsze uroczystości. Po wybuchu II-ej wojny światowej w czasie okupacji orkiestra była zmuszona zawiesić swoją działalność. Reaktywowała się zaraz po wyzwoleniu w starym choć niepełnym składzie i wzięła udział między innymi w uroczyście obchodzonym 9-go maja 1945 roku – Dniu Zwycięstwa. Zaraz po wojnie gdy zakład wznowił swoją działalność już pod nazwą Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego wznowiono także działalność  przyzakładowej  orkiestry dętej, która szybko zwiększyła swój skład i w 1947 roku liczyła już 25 osób. Także poziom muzyczny orkiestry szybko się podnosił. W listopadzie 1948 roku  podczas Wojewódzkiego Festiwalu Orkiestr Dętych w Krakowie, andrychowianie zajęli  wysokie IV miejsce, będąc jednym z 20 zespołów. Tutejsza orkiestra znalazła w Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego życzliwego i hojnego protektora i mecenasa. W latach 60 – tych   kiedy to nastąpił znaczny rozwój orkiestry liczącej już ponad 100 członków, większość funduszy na utrzymanie, wyposażenie w instrumenty muzyczne i mundurowanie pochodziła ze środków zakładu. Dobrowolne opodatkowanie załogi pozwalało dodatkowo na pokrycie kosztów prób oraz występów. W tym czasie orkiestra dwukrotnie brała udział w Centralnych Dożynkach w Warszawie, Zdobywała nagrody podczas Wojewódzkich Przeglądów Orkiestr Dętych w  Krakowie i Bielsku-Białej, a w roku 1971 zdobyła III nagrodę na Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych. To jak wyglądała orkiestra AZPB najlepiej obrazuje artykuł z prasy z 1970 roku  zatytułowany „Wizja i fonia”. Oto jego fragment:
„Na widok oddziału maszerującego w kapeluszach podhalańskich z sokolimi piórami, w fantazyjnie narzuconych na ramiona pelerynach wstrzymuje się ruch  na chodnikach. Tu i ówdzie dołączają do szeregu malcy, usiłujący podskokami dorównać kroku. Złocą się trąby, srebrzą się okucia na czerni klarnetów i fletów, mienią się biało-czerwone proporczyki na fanfarach i werblach, powiewa na srebrnej lirze pióropusz, rzucają błyski talerze perkusistów. Urzeka bogato udekorowana batuta dyktująca rytm ruchu i melodii. Podążamy za orkiestrą na rynek. Batuta podaje hasła komendy „baczność” i „stój”…

W latach 60-tych i 70–tych orkiestra AZPB prezentowała bardzo wysoki poziom artystyczny. Była to zasługa w dużej mierze wybitnych dyrygentów, którzy w tym czasie prowadzili zespół.  Jednym z nich był Józef Górkiewicz były muzyk Wojskowej Orkiestry Dętej 3-go Pułku Strzelców Podhalańskich w Bielsku Białej rodem z Głębowic.  Po nim batutę przejął, absolwent Zasadniczej Szkoły Muzycznej w Oświęcimiu Władysław Wolasa także pochodzący z Głębowic. 26-cio letni wówczas Władysław Wolas niezwykle uzdolniony był z wykształcenia kontrabasistą, a ponadto charakteryzował się umiejętnością gry prawie na wszystkich instrumentach dętych. Świetnie grał także na fortepianie. Nieobce mu były tajniki harmonizacji i instrumentoznawstwa. Z czasem osiadł na stałe w Andrychowie, prowadząc orkiestrę andrychowską przez ponad dwadzieścia lat.

Orkiestra AZPB „ Andropol”, jak wiele innych orkiestr działających przy różnego rodzaju państwowych zakładach przemysłowych, dotkliwie odczuła zmiany jakie miały miejscew Polsce po 1989 roku, a w szczególności proces prywatyzacji zakładów.          
      W roku 1999  patronat nad orkiestrą przejęło Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie i mimo znacznego zmniejszenia liczebności zespołu – do 35 muzyków – orkiestra nadal mogła koncertować na wysokim poziomie, a co za tym idzie zdobywać nagrody na różnych przeglądach i festiwalach.  
 W 2003 roku Orkiestra Dęta „ANDROPOL” pod dyrekcją mgr Wojciecha Piątka zdobyła I – miejsce podczas Finału XXVI Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu.

     Od roku 2004 orkiestra działa jako stowarzyszenie. Celem statutowym Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta „ANDROPOL” Andrychów jest wspieranie inicjatyw i wspólnych przedsięwzięć w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury muzycznej poprzez organizowanie koncertów, naukę gry na instrumentach dętych oraz współpracę z instytucjami kultury i jednostkami oświatowymi.
Obecnie skład zespołu tworzą w zdecydowanej większości młodzi ludzie w wieku szkolno – studenckim.  W większości osoby te umiejętność gry na instrumencie nabyły poprzez uczęszczanie do szkółki muzycznej prowadzonej przy orkiestrze przez mgr Łukasza Zaborowskiego – kapelmistrza orkiestry od 2006 roku, któremu w szkoleniu nowych adeptów gry na instrumentach pomagają członkowie orkiestry: mgr Paulina Tomiczek, mgr Piotr Zięba wiceprezes Stowarzyszenia oraz mgr Wojciech Stanek prezes Stowarzyszenia, założyciel oraz administrator strony internetowej www.orkiestra-andrychow.pl

Miejska Orkiestra Dęta „ ANDROPOL” Andrychów z roku na rok zwiększa swoje szeregi. Obecnie gra w niej prawie 40 muzyków, a naukę gry na instrumencie pobiera kolejnych        10 osób. Orkiestra występuje prawie na wszystkich ważniejszych uroczystościach kościelnych oraz państwowych odbywających się na terenie Gminy Andrychów. Czynnie bierze udział w wydarzeniach kulturalnych oraz sportowych tworząc profesjonalną oprawę muzyczną podczas wszelkiego rodzaju imprez organizowanych przez  Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie oraz Urząd Miejski w Andrychowie. Były to między innymi: „Bajkolandia”, „Koncerty Sierpniowe”, „Kocioł Teatralny” , Polonijne Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej, Mistrzostwa Polski  w Kolarstwie Szosowym Niepełnosprawnych, Mistrzostwa Polski  w Narciarstwie Alpejskim Niepełnosprawnych.
Poziom muzyczny orkiestry stale wzrasta czego dowodem są nagrody i wyróżnienia, których w ostatnich trzech latach znacznie przybyło na koncie andrychowskiej orkiestry: – I miejsce na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Polance Wielkiej w roku 2011 oraz 2012;
– III miejsce na Wojewódzkim Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu, a w latach kolejnych dwukrotnie II miejsce w województwie. 

Skip to content