Władze Stowarzyszenia

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

Zarząd:

 • Prezes – Dawid Babik
 • Wiceprezes Tomasz Gawęda;
 • Sekretarz Agnieszka Karcz;
 • Skarbnik Zygmunt Walczak;
 • Członek Alina Graca.

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący Ewa Kowalska
 • Członek Piotr Chodziutko
 • Członek Piotr Paluch

Sąd Koleżeński:

 • Przewodniczący mgr Piotr Tomiczek
 • Członek Patryk Babik
 • Członek Piotr Szczur
Skip to content